Psychoterapia Szczecin – Marta Jabłońska

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to forma leczenia zaburzeń psychicznych, pewnego rodzaju interwencja, która ma doprowadzić do „wyleczenia”, lepszego i bardziej efektywnego funkcjonowania człowieka, a także do wypracowania sposobów radzenia sobie z problemami.

Terapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną i dialog terapeutyczny, mający pomóc pacjentowi m.in. w rozumieniu dróg, na jakich dochodzi on do formułowania swoich sądów. Podstawowym narzędziem w terapii jest rozmowa. Rozumienie pacjenta jest pierwotne w stosunku do interwencji terapeutycznej, dostosowywanej indywidualnie do potrzeb i problemów pacjenta. Poznanie dotyczy rzeczywistości wewnętrznej pacjenta, jej obrazu i związanych z nią emocji i zachowań.

Terapia zakłada poprawę psychicznego i emocjonalnego stanu pacjenta poprzez uświadomienie tego, co nieświadome w toku relacji terapeutycznej i wymaga aktywnego uczestnictwa obu stron. W efekcie pacjent dochodzi do lepszego rozumienia swojego zachowania, zwiększa świadomość samego siebie, ma możliwość dokonywania bardziej satysfakcjonujących wyborów.

Psychoterapia Szczecin

Co jest czynnikiem leczącym?

Działanie lecznicze przypisuje się uświadomieniu pacjentowi jego nieświadomych myśli i emocji, analizowaniu i uświadamianiu nieświadomych mechanizmów obronnych oraz analizowaniu i interpretowaniu przeniesień.

Pierwszym krokiem jest uświadomienie problemu. Pozwala to osobie na wgląd w siebie, lepsze zrozumienie swojego funkcjonowania, motywów kierujących jego zachowaniem i przyjrzenie się problemowi z pełną świadomością. Ważne jest, by pacjent sam decydował o sobie.

Druga rzecz to skonfrontowanie klienta ze zjawiskiem przeniesienia, które zakłada, że przenosimy naszą postawę z osoby dawnej na obecną (nawet terapeutę). Jest ono powodem wielu nieporozumień i nieudanych, zaburzonych relacji z innymi, co jest spowodowane nieadekwatnym reagowaniem na daną osobę. Uświadomienie istnienia tego zjawiska, pozwala je zrozumieć i zmienić nasze stosunki z innymi. Pacjent często nie dostrzega przeniesień, nieświadomych przeżyć, ponieważ są dla niego nieprzyjemne. Wypiera pewne wiadomości i zdarzenia. Terapia ma uświadomić mu ten opór i wyjaśnić jego przyczyny.

Psychoterapia Szczecin